ข้อมูลทันตแพทย์

ปรับปรุงข้อมูล 1 สิงหาคม 2555
ชื่อทพ. ปกาญจน์ กาญจนะ
สาขาทันตกรรมจัดฟัน

ที่ทำงานหลักโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 198 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทร075-340250 ต่อ 1031

ที่ทำงานรอง 89/127-8 อาคารพาณิชย์ด้านข้างขาออกห้างสรรพสินค้าโรบินสัน-โอเชี่ยน ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทร