ข้อมูลทันตแพทย์

ปรับปรุงข้อมูล 11 กรกฎาคม 2558
ชื่อทพ.ปกาญจน์ กาญจนะ
สาขาทันตกรรมจัดฟัน

ที่ทำงานหลักเลขที่ 198 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร. 075-340250 ต่อ 1031

ที่ทำงานรองอาคารอาคารพาณิชย์ด้านข้างขาออกห้างสรรพสินค้าโรบินสัน-โอเชี่ยน เลขที่ 89/127-8 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช