ข้อมูลทันตแพทย์

ปรับปรุงข้อมูล 1 สิงหาคม 2555
ชื่อทพ. ปกาญจน์ กาญจนะ
สาขาทันตกรรมจัดฟัน

ที่ทำงานหลักโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 198 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทร075-340250 ต่อ 1031

ที่ทำงานรอง
เบอร์โทร