ปรับปรุงข้อมูล 2 ธันวาคม 2557
รายชื่อทันตแพทย์สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ