สนับสนุนการประชุมวิชาการประจำปี 2561

ขอเชิญร่วมสนับสนุน

หมายเหตุ
  • 1 บูธ = พื้นที่ของโต๊ะ 0.75 x 1.50 เมตร หลังจากลงทะเบียนและชำระเงินสนับสนุนแล้ว ท่านสามารถเลือกตำแหน่งของบูธได้ โดยถือหลักชำระก่อนเลือกก่อน

ลงทะเบียนตอบรับการสนับสนุน

No.1 : บริษัท เดนท์สพลาย ซิโรน่า (ประเทศไทย) จำกัด
No.2 : บริษัท พีดับบลิว พลัส จำกัด
No.3 : บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
No.4 : บริษัท นูโวเด้นท์ จำกัด
No.5 : บริษัท สตรอแมนน์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
No.6 : บริษัท เดนทัล วิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
No.7 : บริษัท เดนทัล วิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
No.8 : บริษัท อุดม เมดิคอล อิควิปเม้นท์ จำกัด
No.9 : บริษัท สเปซเมด จำกัด
No.10 : บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น คอนซูมเมอร์เฮลธ์แคร์(ประเทศไทย) จำกัด
No.11 : บริษัท อิมแพลนเทียม จำกัด
No.12 : บริษัท ซี.ซี.ออโตพาร์ท จำกัด
No.13 : บริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จำกัด
No.14 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มมีเน้นซ์
No.15 : บริษัท ไจโก้ อินเตอร์เทรด จำกัด
No.16 : บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด
No.17 : บริษัท ทันตสยาม จำกัด
No.18 : บริษัท ทันด์ จำกัด
No.19 : ว่าง
No.20 : ว่าง
No.21 : ว่าง
No.22 : ว่าง
No.23 : บริษัท ชูมิตร 1967 จำกัด
No.24 : ว่าง
No.25 : ว่าง
No.26 : ว่าง
No.27 : ว่าง
No.28 : ว่าง

สำหรับตรวจสอบสถานะ
และจองบูธ สำหรับผู้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว