RCDS2021

สนับสนุนการประชุมวิชาการประจำปี 2564

การประชุมวิชาการประจำปี 2564 ของราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย วันที่ 16 – 17 กันยายน 2564
ขอเชิญร่วมสนับสนุน
 • แนะนำและจำหน่ายสินค้าทางทันตกรรม บูธละ 35,000 บาท
  • รูปแบบ Virtual booth
  • ประชาสัมพันธ์โฆษณา Logo บริษัท บน screen ของงานประชุมวิชาการออนไลน์ Web Site รวมทั้งสื่อ ออนไลน์ทุกช่องทางของงานประชุมวิชาการ ประจำปี 2564
  • โฆษณาในหนังสือสูจิบัตรเต็มหน้า ขนาด A4
  • จำหน่ายสินค้าทางทันตกรรมหรือจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยวิทยากรของบริษัท 1 ช่วงเวลา (45 นาที) ในเวลา 12.00 – 13.30 น. ระหว่างวันที่ 16 – 17 กันยายน 2564 (จำนวนจำกัดเฉพาะ 16 บริษัทแรก ที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น)

หมายเหตุ
 • การจัดทำหนังสือสูจิบัตรการประชุมครั้งนี้จะจัดทำเป็น e-book ในรูปแบบของ PDF file ให้ผู้เข้าร่วมประชุมดาวน์โหลดเพื่อศึกษาในระหว่างการประชุม และหนังสือดังกล่าวจะนำไปขึ้นบนเว็บไซต์ราชวิทยาลัย เพื่อให้ทันตแพทย์ที่สนใจได้รับทราบเกี่ยวกับการประชุมและกิจกรรมของราชวิทยาลัยฯ ขอความกรุณาส่ง Artwork ที่จะโฆษณาในหนังสือสูจิบัตรการประชุมมาพร้อมแบบตอบรับ ฉบับนี้ทางอีเมลที่: royalthaident@gmail.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ คุณมนทิรา เกิดสิน เบอร์โทร 080-7221022 หรือ 081-2557945
รายชื่อผู้สนับสนุนการประชุม
 • บริษัท ออร์โทดอนทิคไลน์ จำกัด
 • บริษัท เดนท์สพลาย ซิโรน่า (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น คอนซูมเมอร์เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท อุดม เมดิคอล อิควิปเม้นท์ จำกัด

สำหรับตรวจสอบสถานะการสนับสนุน
กลับไปหน้าก่อนหน้า