รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

ปริญญาตรีทุกสาขา อายุ 22 ปี - 60 ปีบริบูรณ์

 

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 30 สิงหาคม - 10 กันยายน 2562

สมัครได้ด้วยตัวเองหรือส่งไปรษณีย์ได้ที่ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม จาก ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

ดาวน์โหลดใบสมัคร ที่นี่