ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกราชวิทยาลัยฯ

กลับไปหน้าสาขา
แบบฟอร์มการปรับปรุงฐานข้อมูลสมาชิกราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
คำอธิบาย

แบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับสมาชิกเพื่อแจ้งปรับเปลี่ยนข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลของราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย โดยจะประกอบไปด้วยชุดข้อมูล 2 ส่วน คือ

ข้อมูลส่วนที่1 :: ข้อมูลประวัติส่วนตัว โดย ข้อมูลในส่วนนี้ ทั้ง ที่อยู่บ้าน Email เบอร์โทรศัพท์
จะใช้สำหรับติดต่อและส่งข้อมูลข่าวสารจากราชวิทยาลัยฯ เท่านั้น จะไม่ถูกนำไปเผยแพร่ในสื่อใดๆ

ข้อมูลส่วนที่ 2 :: ข้อมูลสถานที่ทำงาน / สถานประกอบการ โดยข้อมูลส่วนนี้ หากได้รับการอนุญาตจากท่าน จะถูกนำขึ้นฐานข้อมูลบนเว็ปไซด์ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ในหน้าสำหรับการค้นหาผู้เชี่ยวชาญ ตามภูมิภาคต่างๆ (https://www.royalthaident.org/specialist)

ทพญ.วันทนี มุทิรางกูร
เข้าสู่ระบบ
{{result_text || ((citizen_id_check_result===false)?'เลขประจำตัวประชาชนผิดพลาดค่ะ':false) || ((citizen_id_repeat_check_result===false)?'เลขประจำตัวประชาชนทั้ง 2 ช่องไม่เหมือนกันค่ะ':false) || ''}}
เลขประจำตัวประชาชน
เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม
ข้อมูลส่วนที่ 1
ประวัติส่วนตัว
ที่อยู่ปัจจุบัน
* ข้อมูลส่วนตัวของท่าน ทั้ง ที่อยู่บ้าน Email เบอร์โทรศัพท์บ้านและโทรศัพท์มือถือจะใช้สำหรับติดต่อและส่งข้อมูลข่าวสารจากราชวิทยาลัยฯ เท่านั้น จะไม่ถูกนำไปเผยแพร่สื่อใดๆ
ข้อมูลส่วนที่ 2
ที่ทำงานปัจจุบัน
ที่ทำงานหลัก
ที่ทำงานรอง
ยืนยันข้อมูลเรียบร้อย ขอขอบคุณ
บันทึกข้อมูลเมื่อ
ชื่อ-สกุล
ชื่อ-สกุล (EN)
Email
เบอร์มือถือ
Line ID
วันเกิด
ที่อยู่ปัจจุบัน
ที่ทำงานหลัก
ที่ทำงานหลัก (EN)
เบอร์โทรศัพท์
ที่ทำงานรอง
ที่ทำงานรอง (EN)
เบอร์โทรศัพท์
ติดต่อที่
เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบว่าผู้ที่ทำการแก้ไขข้อมูลเป็นสมาชิกของ ราชวิทยาลัยจริง จากนั้นจึงจะทำการปรับเปลี่ยนฐานข้อมูลตามที่ได้ขอแก้ไข ภายในเวลา 2 วัน และจะแจ้งให้สมาชิกได้รับทราบว่า ฐานข้อมูลของ สมาชิก ได้รับการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว