เข้าสู่ระบบ

Email นี้ยังไม่ได้ถูก activate
ส่งอีเมล activate email อีกครั้ง
ลืมรหัสผ่านลงทะเบียนใช้งาน
ขั้นตอนการใช้งาน
 1. สำหรับผู้ใช้งานใหม่ ให้เข้าไปที่ ลงทะเบียนใช้งาน
 2. กรอก ข้อมูล เพื่อยืนยันตัวตัน และ อีเมล รหัสผ่าน เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ
 3. ข้อมูลยืนยัน จะตรวจสอบกับข้อมูลตอนสมัครฝึกอบรม หากกรอกข้อมูลถูกต้องแต่ระบบแจ้งว่าไม่ตรง กรุณาติดต่อ royalthaident@gmail.com เพื่อแก้ไข
 4. เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยจะได้รับ อีเมลยืนยันการลงทะเบียน ส่งไปที่อีเมลที่ท่านได้กรอกไว้ กดยืนยันก่อนเริ่มใช้งาน
 5. กลับมาที่หน้าเข้าสู่ระบบ กรอก Email และ Password ตามที่ได้ลงทะเบียนไว้
 6. เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อย จะเข้าสู่หน้า ข้อมูลทันตแพทย์
 7. สำหรับทันตแพทย์ประจำบ้านรหัสตั้งแต่ 62 ขึ้นไป
 8. คลิกที่ งานวิจัย ที่แถบเมนูด้านบน
 9. สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนงานวิจัย จะไปหน้ากรอกข้อมูลงานวิจัย ชื่องานวิจัย และอาจารย์ที่ปรึกษา
 10. เมื่อลงทะเบียนงานวิจัยแล้ว จะเข้าสู่หน้าส่งเอกสารงานวิจัย
 11. กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด แบบฟอร์มต่างๆ เซ็นชื่อและอัพโหลด เพื่อส่งให้ อพว และ ราชวิทยาลัย พิจารณาต่อไป