ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

ชื่อ ทพญ.ปวีณา คุณนาเมือง
สาขา ทันตกรรมสำหรับเด็ก (วุฒิบัตร)
ที่ทำงานหลัก ฟันน้ำนม คลินิกเฉพาะทางด้านทันตกรรมสำหรับเด็ก 222/59 หมู่ 6 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000