ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม

ขณะนี้สิ้นสุดการลงทะเบียนแล้ว
ผู้ลงทะเบียนสามารถชมการบรรยายย้อนหลังได้เป็นระยะเวลา 1 เดือน

ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน - 30 ตุลาคม 2566

อัตราค่าลงทะเบียน ชำระเงินภายใน
30 ตุลาคม 2566
สมาชิกราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 1,000 บาท
ทันตแพทย์ และ ผู้สนใจทั่วไป 1,500 บาท
ทันตแพทย์ประจำบ้าน / นิสิต / นักศึกษาหลังปริญญาทุกหลักสูตร / นักศึกษาปริญญาตรี ที่กำลังศึกษาอยู่ (ในวันประชุมวิชาการ ยังไม่จบ) 800 บาท
ทันตแพทย์ประจำบ้านชั้นปีสุดท้าย ลงทะเบียนฟรี
คือ ผู้ที่กำลังศึกษาหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้านชั้นปีสุดท้าย (ในเดือนที่จัดประชุม)
รหัส 59
เฉพาะสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลร่วมกับการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต
รหัส 63
เฉพาะสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
รหัส 64
สำหรับทุกสาขา ยกเว้นสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากฯ