สมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตร/วุฒิบัตร

การสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตร/วุฒิบัตร


การสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตร/วุฒิบัตร ประจำปี 2566
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08:00 น. ถึงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 16:30 น.
ขณะนี้ยังไม่ถึงช่วงเวลาการรับสมัคร
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับการสมัคร ที่นี่