สมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตร/วุฒิบัตร

การสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตร/วุฒิบัตร


การสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตร/วุฒิบัตร ประจำปี 2565
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 08:30 น. ถึงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 16:30 น.
กรุณาชำระเงินค่าสมัครให้เรียบร้อย ภายในวันที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 ก่อนเวลา 16:30 น. ด้วยนะคะ
มิฉะนั้นจะถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์
หมดเวลาสมัครสอบของรอบนี้แล้ว
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับการสมัคร ที่นี่