สมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตร/วุฒิบัตร

การสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตร/วุฒิบัตร


การสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตร/วุฒิบัตร ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08:00 น. ถึงวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 20:00 น.
ขณะนี้ยังไม่ถึงช่วงเวลาการรับสมัคร
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับการสมัคร ที่นี่
แนะนำใช้งานผ่านเบราเซอร์ Google Chrome หรือ Mozilla Firefox หรือ Safari
ไม่รองรับ IE ที่version ต่ำกว่า 9