สมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตร/วุฒิบัตร

การสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตร/วุฒิบัตร


การสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตร/วุฒิบัตร ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09:00 น. ถึงวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 18:00 น.
กรุณาชำระเงินค่าสมัครให้เรียบร้อย ภายในวันที่ 7 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 ก่อนเวลา 18:00 น. ด้วยนะคะ
มิฉะนั้นจะถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์
หมดเวลาสมัครสอบของรอบนี้แล้ว
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับการสมัคร ที่นี่
แนะนำใช้งานผ่านเบราเซอร์ Google Chrome หรือ Mozilla Firefox หรือ Safari
ไม่รองรับ IE ที่version ต่ำกว่า 9