สมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตร/วุฒิบัตร

การสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตร/วุฒิบัตร


การสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตร/วุฒิบัตร ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09:00 น. ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 20:00 น.
กรุณาชำระเงินค่าสมัครให้เรียบร้อย ภายในวันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ก่อนเวลา 22:00 น. ด้วยนะคะ
มิฉะนั้นจะถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์
กรุณาชำระเงินค่าสมัครให้เรียบร้อย ภายในวันสมัคร ด้วยนะคะ มิฉะนั้นจะถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับการสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตร/วุฒิบัตร ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 ที่นี่
แนะนำใช้งานผ่านเบราเซอร์ Google Chrome หรือ Mozilla Firefox หรือ Safari
ไม่รองรับ IE ที่version ต่ำกว่า 9