ใบนำฝากชำระค่าดําเนินการพิจารณารับรองผู้ที่ได้รับอนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ตามเกณฑ์การสอบก่อนปี พ.ศ. 2561 ให้มีคุณวุฒิเทียบเท่าปริญญาเอก

กรุณากรอก เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม เพื่อสร้างใบ payin

(เฉพาะตัวเลข)‹ กลับหน้าก่อนหน้า