RCDS2022

การประชุมวิชาการประจำปี 2565 และ พิธีมอบเข็มและครุยวิทยฐานะ

The 10th Annual Scientific Meeting of the Royal College of Dental Surgeons of Thailand

โดย ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

21-23 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

สวัสดีครับ สมาชิกราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ทันตแพทย์และนักศึกษาทุกท่าน

นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่สถานการณ์โรคโควิดในประเทศไทยได้คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นมาก ทำให้ราชวิทยาลัย ฯ สามารถ จัดประชุมวิชาการประจำปี 2565 นี้ในสถานที่ได้ เป็นโอกาสที่พวกเราจะได้มาร่วมงานประชุมและพบปะสังสรรค์กัน หลังจากที่ต้องห่างหายกันไปกว่า 2 ปี โดยกำหนดจัดงานประชุมวิชาการ 2 วัน ระหว่างวันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ที่เราคุ้นเคยกันดี

การประชุมวิชาการครั้งนี้ คณะกรรมการจัดงานโดยความร่วมมือของอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ ฯ ทุกสาขา ได้เตรียมหัวข้อ การบรรยายที่น่าสนใจหลากหลายโดยวิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญมากมายหลายท่านมาให้ความรู้ที่ทันสมัยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ กับผู้เข้าร่วมประชุม และยังมีการจัด workshop ซึ่งเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการอีกด้วย ทั้งนี้ท่านสามารถดูรายละเอียดของการประชุม ที่ได้นำเสนอมาพร้อมกันนี้แล้ว

นอกจากการประชุมวิชาการประจำปีแล้วในปีนี้ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของคณะผู้บริหารราชวิทยาลัย ฯ วาระที่ 7 จึงได้จัดพิธีมอบเข็มและ ครุยวิทยฐานะสำหรับผู้ที่ได้รับวุฒิบัตรและอนุมัติบัตรในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมานี้ด้วย โดยพิธีจะจัดขึ้นในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ต่อจาก การประชุมวิชาการ มีท่านองคมนตรี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ได้กรุณามาเป็นประธานในพิธีเช่นเคย หวังว่าผู้มีสิทธิ์ ได้รับเข็มและครุยวิทยฐานะจะมาร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ ในโอกาสเดียวกันนี้จะมีพิธีมอบโล่รางวัลทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดีเด่น ของราชวิทยาลัย ฯ เพื่อเชิดชูเกียรติของสมาชิกที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์อีกด้วยครับ

ผมขอขอบคุณคณะกรรมการจัดงานและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ช่วยกันดำเนินการ ติดต่อประสานงาน ทำให้เกิดการประชุมวิชาการและ พิธีอันทรงเกียรติครั้งนี้ขึ้นได้สำเร็จและใคร่ขอเชิญชวนสมาชิก ทันตแพทย์ผู้สนใจและนักศึกษาทุกท่าน ลงทะเบียนเข้าร่วมงานดังกล่าวด้วยครับ แล้วพบกันนะครับ

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์
ประธานราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย วาระที่ 7

ตารางกำหนดการงานประชุม

การนำเสนอผลงานวิชาการและวิจัยของนิสิต/นักศึกษาทันตแพทย์

การประกวดผลงานวิชาการและวิจัยของนิสิต/นักศึกษาหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน ชิงเงินรางวัลรวม 30,000 บาท
แบ่งการประกวดเป็น 2 กลุ่ม คือ หลักสูตรฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน และหลักสูตรฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านควบกับหลักสูตรหลังปริญญาอื่นๆ โดยมีรางวัลชนะเลิศในแต่ละกลุ่ม รางวัลละ 10,000 บาท และรองชนะเลิศในแต่ละกลุ่ม รางวัลละ 5,000 บาท
* หมดเขตส่งผลงาน สำหรับบทความฉบับเต็ม (manuscript) เพื่อเผยแพร่ในวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ (Journal of the Dental Association of Thailand) วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 และสำหรับบทคัดย่อ (abstract) เพื่อเผยแพร่ใน Digital abstract book ของงานประชุม วันที่ 1 สิงหาคม 2565
ส่งผลงานเข้าร่วมการนำเสนอ

Workshop ทางวิชาการเพื่อการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

Prefabricated post cementation and core built-up in endodontically treated tooth : Choosing of suitable materials and techniques.

วันที่ 21 พ.ย. 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.
รับจำนวนจำกัดเฉพาะผู้ที่ได้รับอนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ 25 คน
หมายเหตุ : ผู้ที่ชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะได้รับสิทธิ์ก่อน

Introduction to Deep Listening: Future Learning Skill

วันที่ 21 พ.ย. 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น.
วันที่ 22 พ.ย. 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.
รับจำนวนจำกัด 30 คนต่อวัน ไม่จำกัดคุณสมบัติ ผู้สนใจสามารถเข้าได้ทุกสาขา
หมายเหตุ :
1. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะทันตแพทย์ที่สามารถเข้าร่วมได้ตลอด 3 ชั่วโมง เนื่องจากเป็นกระบวนการต่อเนื่อง เน้นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง
2. ผู้ที่ชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะได้รับสิทธิ์ก่อน

พิธีมอบเข็มและครุยวิทยฐานะ

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้ารับเข็มและครุยวิทยฐานะ กำหนดการพิธีการ Update 22.11.2565 การแต่งกายสำหรับผู้เข้าร่วมพิธีรับเข็ม วิธีสวมครุยวิทยฐานะ วิธีทำความเคารพ
การรับชุดครุยราชวิทยาลัยทันตแพทย์
- รับชุดด้วยตัวเองที่ร้านอมเรศ ท่าพระจันทร์ กทม.
➡️ https://goo.gl/maps/caY5PTRr4VztmF1p9

- จัดส่งชุดไปที่บ้าน ติดต่อแจ้งชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง และชำระค่าส่งได้ที่ Official Line : @amares
➡️ https://lin.ee/otdnDa6

สอบถามเพิ่มเติม
Call Center : 081-682-6698

อัตราค่าลงทะเบียน

ประชุมวิชาการ วันที่ 21 - 22 พ.ย. 2565 ภายใน 4 พ.ย.2565 หลัง 4 พ.ย.2565
สมาชิกราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 4,000 บาท 5,000 บาท
ทันตแพทย์ผู้สนใจทั่วไป 5,000 บาท 6,000 บาท
ทันตแพทย์ประจำบ้าน หรือ นิสิต หรือ นักศึกษาหลังปริญญาทุกหลักสูตร 2,500 บาท 3,500 บาท
(รวมอาหารกลางวัน 2 วัน วันที่ 21 - 22 พ.ย.65)
ประชุมวิชาการ และรับเข็มและครุยวิทยฐานะ วันที่ 21 – 23 พ.ย. 2565 ลงทะเบียนภายใน 20 ก.ย. 2565
ตัดครุยวิทยฐานะ 8,000 + 5,800 บาท
ไม่ตัดครุยวิทยฐานะ 8,000 บาท
(รวมอาหารกลางวัน 3 วัน วันที่ 21 - 23 พ.ย. 2565)
หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่ราชวิทยาลัย ฯ รับรองให้เป็นผู้ได้รับวุฒิบัตร/อนุมัติบัตร ในเดือนกันยายนและเดือนตุลาคม 2565
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการและรับเข็มและครุยวิทยฐานะได้ ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผู้สนับสนุนงานประชุม