สมัครเข้าฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา

การสมัครสอบเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 09:00 น. ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 16:30 น.
กรุณาชำระเงินค่าสมัครให้เรียบร้อย ภายในวันที่ 29 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ก่อนเวลา 16:30 น. ด้วยนะคะ
มิฉะนั้นจะถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์
หมดเวลาสมัครสอบของรอบนี้แล้ว
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับการสมัครสอบเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร ที่นี่