ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

ชื่อ ทพ.สุรัตน์ แสงจินดา
สาขา ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (วุฒิบัตร)
ที่ทำงานหลัก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ถ.พิษณุโลก-นครสวรรค์ ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
เบอร์โทรที่ทำงาน