ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินและพัฒนาข้อสอบ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย วารที่ 8 รูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (แอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meetings)
🧡RCDS2024🧡การประชุมวิชาการสัญจร ประจำปี2567 โดย ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 📌จัดขึ้นในวันที่ 31ตุลาคม -1พฤศจิกายน 2567 ณ โรงแรมพูลแมน ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น
ประกาศฯ เรื่อง การสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรสาขาต่างๆ ของทันตแพทยสภา ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1
ประกาศฯ เรื่อง การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2
ค่ารักษาสถานภาพ 1,000 บาท
ชำระค่าบำรุงปี
ผู้สมัคร อท/วท ต้องยื่นผลงานวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่อง
การรับรองผู้ที่ได้รับอนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ตามเกณฑ์การสอบก่อนปี พ.ศ. 2561 ให้มีคุณวุฒิเทียบเท่าปริญญาเอก
แนวทางปฎิบัติทางทันตกรรมวิถีใหม่ ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้าสู่ระยะโรคประจำถิ่น
การยื่นคําร้องขอให้รับรองหลักสูตรหรือวุฒิบัตร เพื่อการสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตร สําหรับผู้ที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันต่างประเทศเพื่อการสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตร
หัวข้อ ฟลูออไรด์ เป็นพิษจริงหรือ
ข้อแนะนำการปฎิบัติงานทางทันตกรรม
บทสรุปสำหรับผู้บริหารเรื่อง การปรับปริมาณสูงสุดของฟลูออไรด์ในยาสีฟัน เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการป้องกันฟันผุสำหรับประเทศไทย
ราชวิทยาลัยฯ เพิ่มช่องทางการสื่อสารขึ้นมาอีก 1 ช่องทางคือ ทาง Line Official Account สามารถสแกน QR Code จากภาพเพื่อ add line ของ รวทท.ได้เลยครับ หรือ กดเพิ่มเพื่อนโดยใช้ Line ID : @rcdsthailand (มี@นำหน้าด้วยนะครับ)

ประกาศ

สอบ อทวท 14 มิ.ย. 67
ประกาศฯ เรื่อง อนุมัติผู้ได้รับวุฒิบัตร สาขาต่าง ๆ จำนวน 5 คน
อื่นๆ 28 พ.ค. 67
ประกาศฯ เรื่อง การขอรับหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร สาขาต่างๆ จำนวน 7 คน
สอบ อทวท 17 พ.ค. 67
ประกาศฯ เรื่อง อนุมัติผู้ได้รับวุฒิบัตร สาขาต่าง ๆ จำนวน 7 คน
อื่นๆ 03 พ.ค. 67
ประกาศฯ เรื่อง การขอรับหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร สาขาต่างๆ จำนวน 11 คน
อื่นๆ 19 เม.ย. 67
ประกาศฯ เรื่อง การทำลายเอกสารและหลักฐานการสอบปากเปล่าและรายงานผู้ป่วยในการสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร
สอบ อทวท 19 เม.ย. 67
ประกาศฯ เรื่อง อนุมัติผู้ได้รับวุฒิบัตร สาขาต่าง ๆ จำนวน 11 คน
ฝึกอบรม 19 เม.ย. 67
ประกาศฯ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2
อื่นๆ 17 เม.ย. 67
ประกาศฯ เรื่อง การขอรับหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร สาขาต่างๆ จำนวน 4 คน
สอบ อทวท 04 เม.ย. 67
ประกาศฯ เรื่อง การสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรสาขาต่างๆ ของทันตแพทยสภา ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1
สอบ อทวท 29 มี.ค. 67
ประกาศฯ เรื่อง อนุมัติผู้ได้รับวุฒิบัตร สาขาต่าง ๆ จำนวน 4 คน
การประชุมวิชาการ

ภาพกิจกรรม