ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

ชื่อ รศ.ทพ.เทอดพงษ์ ตรีรัตน์
สาขา วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก (อนุมัติบัตร)
นิติทันตวิทยา (อนุมัติบัตร)
ที่ทำงานหลัก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาควิชาทันตพยาธิ 6 ถ.โยธี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรที่ทำงาน