ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

ชื่อ พ.ต.ท.หญิงจิตริณี เกียรติบูรณกุล
สาขา นิติทันตวิทยา (อนุมัติบัตร)
ที่ทำงานหลัก เกียรติบูรณกุลสหคลินิก 99/18-20 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
เบอร์โทรที่ทำงาน