ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

ชื่อ ผ.ศ.ทพญ.ศิรินันท์ วิเศษสินธุ์
สาขา วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก (อนุมัติบัตร)
นิติทันตวิทยา (อนุมัติบัตร)
ที่ทำงานหลัก ภาควิชารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 6 ถ.โยธี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรที่ทำงาน
ที่ทำงานรอง รพ.ทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถ.บรมราชชนนี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
เบอร์โทรที่ทำงาน