ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

ชื่อ ทพ.ดร.อะนัฆ เอี่ยมอรุณ
สาขา วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก (อนุมัติบัตร)
นิติทันตวิทยา (อนุมัติบัตร)
ที่ทำงานหลัก ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไม่มี ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
เบอร์โทรที่ทำงาน