ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

ชื่อ ทพญ.สุปัญญา นัยวิกุล
สาขา ทันตกรรมสำหรับเด็ก (วุฒิบัตร)
ที่ทำงานหลัก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ถ.พิษณุโลก-นครสวรรค์ ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000