ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

ชื่อ ทพ.นพ พรตระกูลเสรี
สาขา นิติทันตวิทยา (อนุมัติบัตร)
ที่ทำงานหลัก รพ.ลำพูน 177 ถ.ลำพูน-ริมปิง ต.ต้นธง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
เบอร์โทรที่ทำงาน