วีดีโอ
ปฏิทิน
ผศ.(พิเศษ) ทพ.ไพศาล กังวลกิจ
ขอต้อนรับทุกท่านสู่ราชวิทยาลัยอันทรงเกียรติของเราด้วยความยินดีอย่างยิ่ง
ปฏิทินราชวิทยาลัยทันตแพทย์
เดือนตุลาคม 2558
อา
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ข่าว/ประกาศ
ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การสอบเพื่ออนุมัติบัตร/วุฒิบัตร ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2 (เฉพาะข้อเขียน) ของทันตแพทยสภา
14 ก.ย. 58
ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ผลการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร สาขาต่างๆ ประจำปี 2558
11 ก.ย. 58
กำหนดการขอรับหนังสืออนุมัติบัตร (กลุ่มยกเว้นการสอบข้อเขียน) ประจำปี 2558
27 ส.ค. 58
ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ผลการสอบเพื่ออนุมัติบัตร (กลุ่มยกเว้นการสอบข้อเขียน) ประจำปี 2558
13 ก.ค. 58
ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตร/วุฒิบัตร สาขาต่างๆ ประจำปี 2558
25 มิ.ย. 58
กำหนดการทำสัญญาเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 รอบที่ 2
19 มิ.ย. 58